The 1st European Open Cup Fullcontact Karate SHIN KARATE

Osu!
Drodzy przyjaciele i koledzy!
W imieniu ?wiatowego Zwi?zku Fullcontact Karate i ?wiatowej Organizacji Sokarate zapraszamy do udzia?u w 1-m Otwartym Pucharze Europy w Fullcontact Karate – SOKARATE, kt?ry odb?dzie si? 27 pa?dziernika 2018г w m. Jelcz-Laskowice, Polska.
Ten turniej jest ca?kowicie otwarty dla wszystkich Styl?w i Organizacji, kt?re promuj? Kontaktowe Sztuki Walki!
Turniej odb?dzie si? pod patronatem burmistrza m. Jelcz-Laskowice pana Bogdana Szcz??niaka.
Z powa?aniem!
WSO • WFKU Prezes Andi Rekunov
WSO • WFKU Viceprezes Sergei Lukashevych
WSO • WFKU Viceprezes Damian Strzelecki

Osu!
Dear friends and colleagues!
On behalf of the WSO and WFKU we pleased to invite you to participate in the 1st European Open Cup Fullcontact Karate – SOKARATE!
The tournament is open for all Styles and Organizations!
The tournament is held with the support of the mayor of Jelcz-Laskowice city Mr. Bogdan Szcz??niak.
Best regards!
WSO • WFKU President Andi Rekunov
WSO • WFKU Vice Chairman Sergei Lukashevych
WSO • WFKU Vice President Damian Strzelecki

Дорогие друзья и коллеги!
От имени Всемирного Союза Фуллконтакт Каратэ и Всемирной Организации Сокаратэ приглашаем вас принять участие в 1-ом Открытом Кубке Европы по Фуллконтакт Каратэ – СОКАРАТЭ, который состоится 27 октября 2018г в г. Ельч-Ласковице, Польша.
Данный турнир является абсолютно открытым для всех Стилей и Организаций, практикующих Контактные Единоборства!
Турнир пройдёт под патронатом мэра г. Ельч-Ласковице г-на Богдана Шчеушняка.
С уважением!
WSO • WFKU President Andi Rekunov
WSO • WFKU Vice Chairman Sergei Lukashevych
WSO • WFKU Vice President Damian Strzelecki

We’re born to Full Contact Fighting!!!
Osu!

Three Division:
S-1. Fullcontact Kumite, Lightcontact Kumite – boxer gloves;
S-2. Knockdown Kumite – punches to the head DISALLOW;
S-3. Point Kumite – boxer gloves.

ALL APPLICATIONS MUST BE SENT BY E-MAIL:  SECRETARY@WFKU.EU

Download PDF: 1st European Open Cup Fullcontact – SOKARATE
Download DOC: Knockdown-Kumite-Application
Download DOC: Full-Contact-Kumite-Application
Download DOC: Light-Contact-Kumite-Application
Download DOC: Point-Kumite-Application
Download DOC: Parental permission and the consent of the adult
Download DOC: Hotel Booking

     

free visitor counter html
free visitor counter html

CONTACT US